Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Uchwała Nr 4200/IV/48/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. wraz z informacjami o stanie mienia komunalnego.
Uchwała Nr 4200/IV/48/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o
przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego sprawozdania
z wykonania budżetu za 2020 r. wraz z informacjami o stanie
mienia komunalnego.
23.04.2021 więcej
Uchwała Nr 4200/IV/10/2021 IV Składu Orzekającgo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14.01.2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Mikołowskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Uchwała Nr 4200/IV/10/2021 IV Składu Orzekającgo Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14.01.2021 r. w sprawie
opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu
Mikołowskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych
zobowiązań.
21.01.2021 więcej
Uchwała Nr 4200/IV/9/2021 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14.01.2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na rok 2021 rok Powiatu Mikołowskiego
Uchwała Nr 4200/IV/9/2021 IV Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14.01.2021 r. w sprawie
opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w
uchwale budżetowej na rok 2021 rok Powiatu Mikołowskiego
21.01.2021 więcej
Uchwała Nr 4200/IV/179/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2021 do 2032.
Uchwała Nr 4200/IV/179/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2020 r. w
sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu
Mikołowskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na okres od 2021 do 2032.
16.12.2020 więcej
Uchwała Nr 4200/IV/178/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie opinii możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 Powiatu Mikołowskiego.
Uchwała Nr 4200/IV/178/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2020 r. w
sprawie opinii możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w
projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 Powiatu
Mikołowskiego.
16.12.2020 więcej
Uchwała Nr 4200/IV/177/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z uzasadnieniem.
Uchwała Nr 4200/IV/177/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2020 r. w
sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu
Mikołowskiego projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z
uzasadnieniem.
16.12.2020 więcej
Uchwała Nr 4200/IV/131/2020 z dnia 4 września 2020 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu z I półrocze 2020 roku.
Uchwała Nr 4200/IV/131/2020 z dnia 4 września 2020 roku
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o
przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego informacji o
przebiegu wykonania budżetu z I półrocze 2020 roku.
09.09.2020 więcej
Uchwała Nr 4200/IV/76/2020 R.I.O. w Katowicach z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Uchwała Nr 4200/IV/76/2020 R.I.O. w Katowicach z dnia 16
kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd
Powiatu Mikołowskiego sprawozdania z wykonania budżetu za rok
2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
21.04.2020 więcej
Uchwała Nr 4200/IV/26/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. R.I.O. w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2020 rok Powiatu Mikołowskiego
Uchwała Nr 4200/IV/26/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. R.I.O. w
Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu
przyjętego w uchwale budżetowej na 2020 rok Powiatu
Mikołowskiego
22.01.2020 więcej
Uchwała Nr 4200/IV/27/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. R.I.O. w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Mikołowskiego wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań
Uchwała Nr 4200/IV/27/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. R.I.O. w
Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty
długu Powiatu Mikołowskiego wynikającej z zaciągniętych i
planowanych do zaciągnięcia zobowiązań
22.01.2020 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się