Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Uchwała Nr 4200/IV/26/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. R.I.O. w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2020 rok Powiatu Mikołowskiego
Uchwała Nr 4200/IV/26/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. R.I.O. w
Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu
przyjętego w uchwale budżetowej na 2020 rok Powiatu
Mikołowskiego
22.01.2020 więcej
Uchwała Nr 4200/IV/27/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. R.I.O. w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Mikołowskiego wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań
Uchwała Nr 4200/IV/27/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. R.I.O. w
Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty
długu Powiatu Mikołowskiego wynikającej z zaciągniętych i
planowanych do zaciągnięcia zobowiązań
22.01.2020 więcej
Uchwała Nr 4200/IV/194/2019 R.I.O. w Katowicach z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2020 do 2032 roku
Uchwała Nr 4200/IV/l 94/2019 IV Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 4 grudnia
2019 r.w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarządu Powiatu
Mikołowskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na okres od 2020 do 2032 roku
06.12.2019 więcej
Uchwała Nr 4200/IV/l92/2019 R.I.O. w Katowicach z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem
Uchwała Nr 4200/IV/l92/2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 4 grudnia 2019 r. w
sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu
Mikołowskiego projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z
uzasadnieniem
06.12.2019 więcej
Uchwała Nr 4200/IV/l93/2019 R.I.O. w Katowicach z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Powiatu Mikołowskiego
Uchwała Nr 4200/IV/l93/2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 4 grudnia 2019 r. w
sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego
w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Powiatu
Mikołowskiego
06.12.2019 więcej
Uchwała Nr 4200/IV/2019 z dnia 24.09.2019r. RIO Katowice w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku
Uchwała Nr 4200/IV/2019 z dnia 24.09.2019r. RIO Katowice w
sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu
Mikołowskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze 2019 roku
07.10.2019 więcej
Uchwała Nr 4200/IV/61/2019 z dnia 08.04.2019 RIO w Katowicach
Uchwała Nr 4200/IV/61/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku IV
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd
Powiatu Mikołowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018
rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
10.04.2019 więcej
Uchwała Nr 4200/IV/232/2018 z dnia 12.12.2018r. RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (sprostowanie w związku z omyłką pisarską).
Uchwała Nr 4200/IV/232/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o
przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego projekcie
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (sprostowanie
w związku z omyłką pisarską).
24.01.2019 więcej
Uchwała Nr 4200/IV/21/2019 z dnia 11.01.2019r. IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Mikołowskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Uchwała Nr 4200/IV/21/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku IV
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Powiatu Mikołowskiego wynikającej z planowanych i
zaciągniętych zobowiązań
21.01.2019 więcej
Uchwała Nr 4200/IV/232/2018 dnia 12.12.2018 r. IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała Nr 4200/IV/232/2018 dnia 12 grudnia 2018 roku IV Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w
sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu
Mikołowskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej
27.12.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się